הדרכת טיולים - 

www.michaerez.wixsite.com/mysite

 

  מיכה ארז 050-3018642                                                                                                                          מרחב עם רמת נגב 8553500