שירותים אקולוגיים ניידים

 

שירותים אקולוגיים הינם שירותים

הפועלים ללא צריכת מים 

ואינם יוצרים מפגעים סביבתיים.

השירותים שלנו הינם השירותים המתקדמים
ביותר 
עם החכמה העתיקה ביותר..

כל הסיפור הוא להפוך את החיסרון ליתרון.  

את הפסולת למשאב!