מיכה ארז 050-3018642                                                                                                                          מרחב עם רמת נגב 8553500
20191227_095638